อนุทิน 99027 - Sasinand

Sasinand
กองทัพภาคท่ี1 เตรียมกำลังทหาร 600นาย และเครืองมือ พร้อมช่วยป้องกันน้ำท่วม กทม.&ปริมณฑล เต็มท่ี ขณะน้ีประจำหน่วยและพื้นที่แล้ว ทบ.ส่งทหารช่างพร้อมรถบรรทุกเทท้าย 20คัน ไปบรรทุกหินจาก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณ กำลังนำไปช่วยกั้นน้ำท่ีไหลท่วม นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.อยุธยา จาก @armypr_news เดี๋ยวนี้ กองทัพบก มีทวิตเตอร์แล้ว ทันสมัยๆๆ น่าจะมีตั้งนานแล้วนะ
เขียน 08 Oct 2011 @ 23:59 ()


ความเห็น (0)