อนุทิน 98957 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

Off at 5am from #Cardiff to listen to the #Dharma talk by Ven. @vajiramedhi at #Oxford. #Buddhism http://t.co/7J3K4TAz

เขียน 08 Oct 2011 @ 08:16 () แก้ไข 08 Oct 2011 @ 09:36, ()


ความเห็น (0)