อนุทิน 98954 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

☀ Supply Chains are at RISK again.☀“Thai Flood Death Toll Rises as Waters Threaten Honda, Sony - BW” http://t.co/MtNSvn0b #SCM #ThaiFlood

เขียน 08 Oct 2011 @ 07:55 () แก้ไข 08 Oct 2011 @ 08:08, ()


ความเห็น (0)