อนุทิน 98875 - กศน.อำเภอนายูง อุดรธานี

กศน.อำเภอนายูง จัดสอบซ่อมให้นักศึกษา ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔ ในวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ กศน.อเภอนายูง อุดรธานี

เขียน 07 Oct 2011 @ 12:44 ()


ความเห็น (0)