อนุทิน 98866 - โสภณ เปียสนิท

การออกกำลังใจเป็นหน้าที่ (ด้วยการทำทานศีลภาวนา)

การออกกำลังกายเป็นหน้าที่

ทำหน้าที่สองอย่างนี้ได้ ถือว่า “รู้หน้าที่” นะครับ เห็นบางคนกล่าวไว้

เขียน 07 Oct 2011 @ 08:13 ()


ความเห็น (0)