อนุทิน 98821 - พัดศรีเรือง

RT @19Q: กิเลสเบาบางที่สุด อยู่ในภูมิของ “พรหม” มี 16 ชั้นแบ่งตามอาการของฌาน

เขียน 06 Oct 2011 @ 19:42 () แก้ไข 06 Oct 2011 @ 20:28, ()


ความเห็น (0)