อนุทิน 98749 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

วันที่ 4 ต.ค.54 เข้าร่วมประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ เจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยม คุณเล็กทัศนีย์ และน้อง ๆ NU 15 บ่ายสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ ซือเสื้อผ้าใส่ออกงานกลางคืน ผ้าไทย ๆ ได้ 2ชุด วันที่ 5 เข้ารน่วมฟังวิชาการ R2R เจอ blogger เชียร์ R2R ได้ความรู้จากวิทยากร อย่างมีความสุข เตรียมสรุปผลการประเมินร้านอาหาร เสนอตัวขอเข้าร่วมเยี่ยมประเมินภายในศูนย์หัวใจสิริกิตต์ เรื่องสุขาภิบาลอาหาร การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

เขียน 05 Oct 2011 @ 21:10 ()


ความเห็น (0)