อนุทิน 98732 - พัดศรีเรือง

RT @TH_NEWs_Update: สสจ.เร่งเยียวยาชาวบางระกำเครียดเสี่ยงฆ่าตัวตาย: ปัญหาอุทกภัย อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่มีความรุนแรงและพบว่าประชาชน… http

เขียน 05 Oct 2011 @ 14:30 () แก้ไข 05 Oct 2011 @ 15:34, ()


ความเห็น (0)