อนุทิน 98718 - ศรีกรม

  ติดต่อ

-วันนี้ (๙.๓๐ น.) นัดประชุมข้าราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔

-ประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อจัดเว็บไซต์สำนักงานและส่วนราชการในสังกัด

- แจ้งเรื่องน้ำท่วมสำนักงานฯปทุมธานี ให้จนท.ติดต่อการดูแลเครื่องแม่ข่าย

  เขียน:  

ความเห็น (0)