อนุทิน 9870 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ตั้งแต่เช้าจนมาถึงป่านนี้ยังไม่ได้ทำงานตามที่วางแผนไว้ตอนเช้าเลย ทำงานสื่อสารตลอด โทรศัพท์จนหูไหม้

เขียน 05 Jun 2008 @ 14:16 () แก้ไข 05 Jun 2008 @ 14:16, ()


ความเห็น (0)