อนุทิน 98688 - ป.

  ติดต่อ

..ในความเป็นจริง

1. I had succeed                    : ความสำเร็จ ก็มีเกิด มีดับได้ ตามอนิจจัง
2. I cannot succeed (alone)     : มีคนมากมายในชีวิต ที่มีส่วนในความสำเร็จของเรา
3. I will not (always) succeed  : สิ่งที่ฉันคิดฉันทำ อาจไม่สำเร็จเสมอไป ( แต่ให้บทเรียนเสมอ)
4. I choose to "believe" that things called succeed : 
       ฉันประสบความสำเร็จ  เพราะฉันเลือก "เชื่อ" ว่าสิ่งนั้น (ลาภ ยศ สรรเสริญ) เรียกว่าความสำเร็จ 
.
แรงบันดาลใจจาก What got you here won't get you there ; Marshall Goldsmith

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)