อนุทิน 98674 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อเยอรมันตกลงกติกาลุ่มน้ำ (1)/ เพิ่งรู้ว่าเยอรมันก็เคยมีวิกฤติน้ำท่วมแบบเรามาแล้ว ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา เยอรมันและประเทศที่ราบลุ่มในยุโรปหลายๆ แห่งมุ่ง “แก้ปัญหาน้ำท่วม” ด้วยโจทย์และแนวคิดในยุคต้นศตวรรษ 20 ซึ่งต่างไปจากสถานการณ์ปัจจุบัน ในตอนนั้นชาวยุโรปพากันกอบกู้พื้นที่น้ำท่วมตามฤดูกาลจากธรรมชาติมาแปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ใช้วิศวกรรมควบคุมธรรมชาตินำการพัฒนา โดยขุดตัดลำน้ำที่ไหลคดเคี้ยวให้ตรงขึ้น เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด

เขียน 05 Oct 2011 @ 08:42 ()


ความเห็น (0)