อนุทิน 98672 - แดง

  ติดต่อ

วันที่ 2 ของการอบรม วิชาการคณะแพทยศาสตร์ มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ บทยบาทของแพทย์ในยุค พรบ. ใหม่ เราต้องรู้ดวย เพราะเป็นทีมสุขภาพ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)