อนุทิน 98575 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

วินัย 5 ประการ สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของ Peter senge

1. Personal Mastery : ความเป็นนายตนเอง

2. Mental Model : แบบแผนความคิด ความเชื่อฝังใจ

3. Shared Vision : การมีวิสัยทัศน์ร่วม

4. Team  Learning: การเรียนรู้ของทีม

5. Systems Thinking: การคิดเชิงระบบ

หากมีวินัยทั้ง  5 ก็จะทำให้องค์การก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้

เขียน 03 Oct 2011 @ 20:33 () แก้ไข 03 Oct 2011 @ 20:41, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ยอดเยี่ยมมากค่ะ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ
    โดยเฉพาะ้ข้อที่ ๑ ต้องฝึกกับตัวเองให้มาก ๆ แล้วซีคะ
  • ขอบพระคุณที่ไปเยี่ยมทักทาย  สบายดีนะคะ