อนุทิน 9853 - ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

  ติดต่อ

  • ปฐมนิเทศก์ หลักสูตรสมานฉัน์-ธรรมธิบาล
  • วันที่ 26-27-28 เดือนมิ.ย.
  • อบรมผู้นำเกษตรพอเพียง 50 คน
  • วันที่22-25 มิ.ย.
  เขียน:  

ความเห็น (0)