อนุทิน 98526 - ดร.นพ. กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

RT @wired: James Dyson’s vacuum cleaner required 5,127 prototypes. So listen as he praises failure: http://bit.ly/g5kDKs

เขียน 10 Apr 2011 @ 03:55 () แก้ไข 03 Oct 2011 @ 10:20, ()


ความเห็น (0)