อนุทิน 98495 - พัดศรีเรือง

RT @pampam_northcap: ไม่ใช่เอาวิถีของคำว่าประชาธิปไตยมาเป็นบันไดให้ตัวเองก้าวขึ้นมาเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง

เขียน 02 Oct 2011 @ 23:32 () แก้ไข 03 Oct 2011 @ 00:42, ()


ความเห็น (0)