อนุทิน 98474 - ครูติดดิน

...จิตสาธารณะ...ที่โรงเรียน.เด็กนักเรียนมีจิตสาธารณะ..ดี..เพราะว่า...มีเงื่อนไขของการกระทำ...แต่ที่บ้าน..พ่อแม่จะมี..เงื่อนไข..เพื่อให้ลูกกระทำ..เกิดขึ้นยาก..แสดงว่า..จิตสาธารณะ..จะต้องเกิดตามหลัง..เงื่อนไข..ที่เด็กเมื่อได้รับแล้ว..พึงพอใจ...แล้วอย่างนี้ถ้าออกสู้สังคมภายนอก..ใครจะให้เงื่อนไขแก่เขา...ถ้าไม่ให้..จิตสาธารณะ..จะออกมาจากเขาหรือเปล่า..
...นี่หรือ..คือสิ่ง.ที่ค่อยๆถือกำเนิด.เกิดขึ้น..กับเด็กๆ..

เขียน 02 Oct 2011 @ 21:09 ()


ความเห็น (0)