อนุทิน 98425 - ภูสุภา

"พอ" เวลาเล่นน้ำทะเลหรือว่ายน้ำในสระ ถ้าเราเอามือวักน้ำเข้าหาตัว น้ำปริมาณเพียงนิดหนึ่งจะกระทบตัวแล้วกระเด็นออกไป แต่ถ้าเอาสันมือผลักน้ำออกจากตัว ให้เป็นวงกว้าง ๆ น้ำที่เป็นวงกว้างแผ่รัศมีออกจากตัวเราไปนั้น ด้วยปริมาณน้ำที่มากกว่าการวักน้ำ จะวกกลับมาหาเราเสมอ

เขียน 02 Oct 2011 @ 08:18 () แก้ไข 02 Oct 2011 @ 09:50, ()


ความเห็น (0)