อนุทิน 98416 - ครูไพศาลี

30 กันยายน 2554-1 ตุลาคม 2554 อบรม การเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล มีขั้นตอนในการดำเนินการที่เราหลายคนต้องดำเนินการขับเคลื่อนให้รู้ที่จะนำพานักเรียนที่เราสอนอยู่ไปในทางใดเพราะในปี 2558 ประเทศไทยจะเปิดประเทศเสรีให้ประชาคมอาเซียนสามารถผ่านเข้าออก ศึกษาเล่าเรียนประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานได้ในทุกประเทศในสมาชิกอาเซียน ประเทศน่าจะเป็นเป้าหมายในการเดินทางมาขุดทองจากเพื่อนบ้านมากๆเพราะมีทรัพยากรสมบูรณ์ มีการติดต่อสื่อสาร มีค่าแรงงานที่แพงมากๆ น่าเป็นห่วงอนาคตคนไทย คงตกงานกันมากมายเพราะขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน น่าเป็นห่วงจัง

เขียน 02 Oct 2011 @ 01:13 ()


ความเห็น (0)