อนุทิน 98394 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

  ติดต่อ

7810 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เรียนส่วนอาจารย์นิสดารก์ เข้าใจมากขึ้นอีกนิด และจะนำไปใช้จริงในงาน

ตอนนี้เรียกว่าใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานตัวเอง

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)