อนุทิน 98367 - จิรยา super แก้วบัวดี

เห็นด้วยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนและใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกำลังเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสินและถ้ามีเงินเหลือเก็บก็แบ่งออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือคนอื่นบ้างบางส่วนและอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน จิรยา แก้วบัวดี

เขียน 01 Oct 2011 @ 14:47 ()


ความเห็น (0)