อนุทิน #98341

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ได้ทำการประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ของครู กศน.ทั้งหมด  โดยให้ทุกคน นำเสนอผลการดำเนินงาน และแสดงวิสัยท้ศน์

เขียน:

ความเห็น (0)