อนุทิน 98341 - สุณี

สุณี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ได้ทำการประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ของครู กศน.ทั้งหมด  โดยให้ทุกคน นำเสนอผลการดำเนินงาน และแสดงวิสัยท้ศน์

เขียน 01 Oct 2011 @ 10:21 ()


ความเห็น (0)