อนุทิน 98341 - สุณี

  ติดต่อ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ได้ทำการประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ของครู กศน.ทั้งหมด  โดยให้ทุกคน นำเสนอผลการดำเนินงาน และแสดงวิสัยท้ศน์

  เขียน:  

ความเห็น (0)