อนุทิน 98335 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

★ น้ำปิงลดลงเรื่อยๆ ★ ระดับน้ำ ณ สะพานนวรัฐ (P1) 6am=3.68m -> 7am=3.61m. -> 8am=3.57m. http://t.co/G0v0RC3l #CMflood #Thaiflood

เขียน 01 Oct 2011 @ 08:15 () แก้ไข 01 Oct 2011 @ 09:02, ()


ความเห็น (0)