อนุทิน 98334 - สุณี

สุณี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การตัดสินใจที่ยากที่สุด

         ในช่วงปลายปีงบประมาณ  ภารกิจหนึ่งที่ผู้บริหารต้องหนักใจมากที่สุด คือ การกล้าตัดสินใจ ที่จะพิจารณาอะไรหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล  ครั้งที่ 2 ในรอบปี หากในรอบแรก มีผลการประเมิน ปรับปรุงละก็  ในรอบที่สอง  หากยังมีปรับปรุงอีกครัึ้ง เป็นอันเลิกจ้างแน่ๆตามระเบียบ

การรับคนเข้าทำงาน ไม่ยากเท่าไร แต่การเอาคนออกจากงาน ยากที่สุด เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องใช้หลักการบริหารหลายอย่างมาประกอบกัน แต่สิ่งที่สำคัญ ก็คือ อย่าลืมเรื่องคุณธรรม หากไม่หนักหนาสาหัส ถ้านำเอาคุณธรรมมมาประกอบการพิจารณาสักนิด อะไรๆคงจะดีขึ้น 

เขียน 01 Oct 2011 @ 08:44 () แก้ไข 01 Oct 2011 @ 10:13, ()


ความเห็น (0)