อนุทิน 98330 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๗๑.คุณค่าและความหมายชีวิตด้วยการงานและการทำหน้าที่ต่อสังคม

ปีนี้ได้ร่วมเขียนหนังสือให้ มสธ. นำเอาบทเรียนชุมชนและความเคลื่อนไหวของสังคมในทางเลือกใหม่ๆที่ตามศึกษาในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และเชื่อมโยงเป็นกรณีศึกษาแนวคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์และการจัดความสัมพันธ์ของมนุษย์กับระบบนิเวศทางสังคมวัฒนธรรม เมื่อสรุปงาน ก็ได้พบกับรองศาสตราจารย์ ดร.พร ศรียมก ภรรยาท่านรองศาสตราจารย์อธิพร ศรียมก ด้วยความดีใจมากเพราะเมื่อมีโอกาสก็มักไปแวะถามหาท่านอาจารย์อธิพร แต่ไม่ได้เจอเลย เมื่อกว่า ๒๕ ปีก่อน ได้ร่วมเป็นทีมทำสื่อวิดีทัศน์กับรองศาสตราจารย์อธิพร ศรียมกและรองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ แตงตาด ผลิตสื่อประกอบชุดคู่มือฝึกอบรม อสม.ทั่วประเทศในการใช้แบบสำรวจ จปฐ.และคู่มือการทำงานของ อสม. ประทับใจมาก จากนั้นก็ไม่เจอท่านเลย ดร.สมพงษ์นั้นได้เจอบ้าง เมื่ออาจารย์ทราบเลยได้ชวนกันไปรับประทานอาหารกันกับครอบครัวท่านที่ทีเคปาร์ค อาจารย์อายุกว่า ๗๐ ปีแล้วแต่ยังเป็นนักวิชาการให้เครือข่ายโรงเรียน สพฐ.ในภาคกลาง ดร.สมพงษ์ก็ทำเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตกับดร.เสรี พงศ์พิศ

เขียน 01 Oct 2011 @ 07:53 ()


ความเห็น (0)