อนุทิน 98317 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๗๐. รสนิยมเอเชียเป็นมาตรฐานใหม่ของเยาวชนอเมริกัน

ในอดีตนั้นยุโรปเป็นความใฝ่ฝันของอเมริกันชน ในยุคทศวรรษที่ ๖๐ ร่วมสมัยกับวงดนตรีเดอะบีตเทิลและเอลวิส เพรสลี คนรุ่นใหม่ของอเมริกาก็ยังคงยอมให้กับความเหนือกว่าทางวัฒนธรรมและวิถีดำเนินชีวิตของยุโรป แต่ก็เริ่มเกิดการเปิดสู่ความเป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่ของอเมริกันมากขึ้น ทำให้ต่อมา ยุโรปและอเมริกา เกิดการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมตะวันตกด้วยกันอย่างแนบแน่นกลมกลืน แต่นิตยสารไทม์ได้นำมารายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นเยาวชนอเมริกันที่มีต่อกลุ่ม ๑๒ ประเทศของประชาคมยุโรปกับภูมิภาคอื่นๆของโลก ผลปรากฏว่า อเมริกันชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในระดับวิทยาลัย ให้ความสนใจต่อกลุ่มประเทศในเอเชีย มากกว่ากลุ่มประเทศในประชาคมยุโรป เป็นกลุ่มใหญ่มากกว่ากันอย่างชัดเจน ต่างจากที่เคยเป็นมาในอดีตแล้ว :  สรุปมาเล่าแบ่งปันจากนิตยสารไทม์ ฉบับ ๓ ตุลาคม ๒๐๑๑

เขียน 01 Oct 2011 @ 00:19 () แก้ไข 01 Oct 2011 @ 07:03, ()


ความเห็น (0)