อนุทิน 98284 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๖๗. กวดขันเด็กให้เรียนน้อยลง...ทุกข์แบบรัฐบาลและสารวัตรนักเรียนเกาหลี !!!

สกู๊ปการศึกษาของนิตยสารไทม์ฉบับ ๓ ตุลาคม คศ.๒๐๑๑ นี้ นำเอาสถานการณ์การศึกษา การเรียนพิเศษ และการเรียนกวดวิชาของเกาหลีใต้มาวิเคราะห์และรายงาน เกาหลีใต้กำลังหนักใจกับปัญหาของแรงกดดันจากวัฒนธรรมการแข่งขันในการทำธุรกิจและชีวิตการทำงานของสังคมเกาหลี ที่มีความเข้มข้นและจริงจัง ส่งผลลงไปถึงกระบวนการทางการศึกษา วัฒนธรรมการเลี้ยงดู และการหาประสบการณ์ชีวิตนับแต่วัยเด็ก เด็กและครอบครัวมีการแข่งขันกันอย่างสูง รัฐบาลจึงมีแนวคิดเพื่อเผชิญกับสภาวการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยตั้งสารวัตรนักเรียนให้ออกตรวจตราสถานกวดวิชาไม่ให้เปิดเกิน ๔ ทุ่ม ตั้งหน่วยรณรงค์และมุ่งเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อโน้มน้าวให้ลดการเรียนอย่างหนักให้น้อยลง เคลื่อนไหวให้เกิดการตีตรา(ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง : ความเห็นผมเอง) ว่าการเรียนกวดวิชา การเรียนพิเศษ และการศึกษาเล่าเรียนอย่างหนักนั้นเป็นการเสพติดอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งผลักดันการให้นิยามเพื่อให้มีผลทางกฏหมายว่า เป็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนอย่างหนึ่ง !!!!

เขียน 30 Sep 2011 @ 20:43 ()


ความเห็น (0)