อนุทิน 98264 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

สถิติการใช้งาน Class.in.th ล่าสุด http://www.gotoknow.org/file/jantawan/Class_Stat.pdf จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด 3,444 คน จำนวนชั้นเรียนทั้งหมด 542 ชั้นเรียน จำนวนสถาบันทั้งหมด 690 แห่ง (หมายเหตุ ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน เนื่องจากการเขียนชื่อสถาบันมากกว่าหนึ่งรูปแบบ)

เขียน 30 Sep 2011 @ 15:52 ()


ความเห็น (0)