อนุทิน 98253 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน เขียนไว้ยังไม่จบขอต่อวันนี้ ผมได้รับพระราชทานเข็มผู้บริจาคโลหิต ๗ ครั้งเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๕ จากสเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขณะที่ผมยังเป็นนักเรียนการช่างปทุมธานี จากนั้นมาผมตั้งใจบริจาคโลหิตติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง บางครั้งก็ไปที่สนามหลวง ขณะนั้นยังเป็นตลาดวันเสาร์อาทิตย์ รถของศูนย์บริการโลหิตไปจอดรับ ผมสะดวกมากเดินทางจากบ้านที่ปากเกร็ดไปบริจาคสะดวกกว่าที่จะเดินทางไปที่ศูนย์ฯ เดี๋ยวนี้บริการแบบนี้ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว ผมได้รับพระราชทานเหรียญผู้บริจาคโลหิต อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ครับ เหรียญ ๒๐ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ เหรียญ ๒๔ ครั้งเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๑ เหรียญ ๓๖ ครั้งเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๒ เหรีญ ๔๘ ครั้ง เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๕ พอบริจาคครบ ๕๐ ครั้งก็ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒ เหรียญ ๖๐ ครั้ง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๒๗ เหรียญ ๗๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๓ เหรียญ ๘๔ ครั้ง เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๖  เหรียญ ๙๖ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ผู้ที่บริจาคโลหิตครบ ๑๐๐ ครั้ง

เขียน 30 Sep 2011 @ 13:22 () แก้ไข 06 Oct 2011 @ 11:08, ()


ความเห็น (0)