อนุทิน 98248 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

CAT CDMA ใช้ที่หาดใหญ่สัญญาณดีมาก

เขียน 29 Sep 2011 @ 11:11 () แก้ไข 30 Sep 2011 @ 12:55, ()


ความเห็น (0)