อนุทิน #98203

โลกนี้มีสองด้าน ดีไม่นานพลันเสียหาย ฝ่ายเสียอาจกลับกลาย เปลี่ยนเป็นได้ในด้านดี เอย
เขียน:

ความเห็น (0)