อนุทิน 9820 - มัทนา

มัทนา

Wed. 040608 | meeting with Bruce

  • เพื่อนร่วมงานคนใหม่ ตอนแรกมาร่วมเขียน grant proposal เรื่อง oral health disparities  ด้วยกัน ตอนนี้ทีมเราได้ grant approval แล้ว MM (อ.ที่ปรึกษา)เลยชวน Bruce มาเรียนเอกต่อ จะได้ให้เงินค่า R.A. ได้ง่ายขึ้น
  • Bruce เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ต่อสู้ให้มี access to dental care เพราะทันตกรรมที่นี่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
    Universal Health Care
  • ชอบที่ Bruce บอกว่า "Volunteer is not an answer...it has to be part of the system!"
  • นั่งคุยกันเรื่องนี้ด้วย แนะนำเค้าเรื่อง course work ที่น่าลงเรียนด้วย เป็นเวลา 1 ชม. ที่ผ่านไปอย่างมีค่ามากๆ
เขียน 05 Jun 2008 @ 04:37 ()


ความเห็น (0)