อนุทิน 98175 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

น้ำปิงที่สะพานนวรัตน์ 4.86 ม. (22:00 น.) ขึ้นมา 1 ซม. ดีที่แม่แตลงไป 5 ซม. http://t.co/G0v0RC3l #CMflood

เขียน 29 Sep 2011 @ 22:07 () แก้ไข 29 Sep 2011 @ 22:35, ()


ความเห็น (0)