อนุทิน 98146 - พัดศรีเรือง

RT @beaver_ch5: “เดือนสิบเอ็ดน้ำนอง เดือนสิบสองน้ำทรง เดือนอ้ายเดือนยี่ น้ำก็รี่ไหลลง”-“ปีนี้นี่นองแต่เดือนเก้า แล้วเจ้าจะรี่

เขียน 29 Sep 2011 @ 19:48 () แก้ไข 29 Sep 2011 @ 20:19, ()


ความเห็น (0)