อนุทิน 98125 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

19:00 น. ระดับน้ำปิง นวรัฐ P1 ขึ้น = 4.82 เมตร ที่แม่แตขึ้นมาที่ = 4.76 เมตร #CMflood wp.me/p1BG0G-7t

เขียน 29 Sep 2011 @ 19:07 () แก้ไข 29 Sep 2011 @ 19:29, ()


ความเห็น (0)