อนุทิน 98097 - โสภณ เปียสนิท

ลิงมีกล้วยที่เห็นเป็นอาหาร จิตมีการคิดเห็นเป็นภักษา คิดฟุ้งซ่านมากล้นวนไปมา จิตด้อยค่าถึงขั้นอันตราย เอย

เขียน 29 Sep 2011 @ 13:35 ()


ความเห็น (0)