อนุทิน #98068

วันนี้มาร่วมประชุมเสวนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่องการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ศูนย์ประชุม มอ.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)