อนุทิน 98068 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

วันนี้มาร่วมประชุมเสวนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่องการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ศูนย์ประชุม มอ.

เขียน 29 Sep 2011 @ 08:48 () แก้ไข 29 Sep 2011 @ 08:56, ()


ความเห็น (0)