อนุทิน 98041 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

23:00 น. ระดับน้ำ ณ สะพาน นวรัฐ อ.เมือง (P1) = 4.89 เมตร ปริมาณ 831 ลบ.ม./วินาที http://t.co/tPID3MTS #CMflood

เขียน 28 Sep 2011 @ 23:18 () แก้ไข 28 Sep 2011 @ 23:21, ()


ความเห็น (0)