อนุทิน 98040 - มะปรางเปรี้ยว

ถึงแม้จะเดินอยู่บนโคลน แต่ก็ยังได้เดินไปได้ และดีกว่าหยุดนิ่ง

เขียน 28 Sep 2011 @ 22:48 () แก้ไข 28 Sep 2011 @ 23:21, ()


ความเห็น (0)