อนุทิน 98036 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

22:00 น. ระดับน้ำ ณ สะพาน นวรัฐ อ.เมือง (P1) = 4.88 เมตร ปริมาณ 836 ลบ.ม./วินาที http://t.co/tPID3MTS #CMflood

เขียน 28 Sep 2011 @ 22:31 () แก้ไข 28 Sep 2011 @ 22:38, ()


ความเห็น (0)