อนุทิน 98020 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • เดินสายอบรม ๓ วันคิดถึงโรงเรียนจัง...
  • ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔  อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดผล
    ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงแรมเวล
  • ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ อบรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดที่สำนักส่งเสริมและึฝึกอบรมกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ นครปฐม
  • อยากถ่ายทอดประสบการณ์ดี ๆ จากนักเขียนและนักอ่านที่มาให้ความรู้แต่ยังไม่มีเวลา  ตรวจข้อสอบเสร็จค่อย ๆ แบ่งปันเรื่องดี ๆ ที่อยากเล่านะคะ
เขียน 28 Sep 2011 @ 20:25 () แก้ไข 28 Sep 2011 @ 20:36, ()


ความเห็น (0)