อนุทิน 98011 - สมสุดา บัวขำ

ช่วงนี้กำลังช่วยคุณครูปรับปรุง PowerPoint นำเสนอผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนกำจรวิทย์ จ.ลพบุรี เพื่อนำส่งโครงการ และนำเสนอในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ที่หนองระเวียง จ.นครราชสีมา ในช่วงวันที่ 1-7 พ.ย. นี้ โรงเรียนเพิ่งผ่านการประเมินเกียรติบัตรที่ 2 จากคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นับเป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาโรงเรียนแรกของประเทศที่ได้รับเกียติบัตรที่ 2 นี้ ดีใจแทนโรงเรียนด้วยค่ะ

เขียน 28 Sep 2011 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)