อนุทิน 98008 - โสภณ เปียสนิท

เมฆสวยฟ้าใสใจสว่าง โลกกว้างทางไกลไม่สิ้น ชีวิตเหมือนสายน้ำริน สู่สุดแผ่นดินถิ่นใด ……

เขียน 28 Sep 2011 @ 18:12 ()


ความเห็น (0)