อนุทิน 97955 - คนตานี

  ติดต่อ

วันนี้ สกอ 26-28 กันยายน 2554 มาประเมินมหาวิทยาลัย และจะมีการรายงานผล เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
  เขียน:  

ความเห็น (0)