อนุทิน #97955

วันนี้ สกอ 26-28 กันยายน 2554 มาประเมินมหาวิทยาลัย และจะมีการรายงานผล เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
เขียน:

ความเห็น (0)