อนุทิน 97955 - คนตานี

คนตานี
วันนี้ สกอ 26-28 กันยายน 2554 มาประเมินมหาวิทยาลัย และจะมีการรายงานผล เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
เขียน 28 Sep 2011 @ 07:00 ()


ความเห็น (0)