อนุทิน 9794 - นาย ณัฐวุฒิ งามบุญแถม

  ติดต่อ

วันนี้เป็นวันที่สาม แล้วสำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยวิทยาการทั้งหมด 7 ท่านใน 5 วัน  วันนี้จึงต้องสรุปสาระใจความสำคัญ เกี่ยวกับแนวทางที่จะไปใช้ในการพัฒนาให้เสร็จ........ต้องกระตุ้นตัวเอง...เราทำได้......วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ......

  เขียน:  

ความเห็น (0)