อนุทิน 97885 - นางสาว เสาวลักษณ์ โพธิ์แสนสุข

ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน แตกต่างกับอดีตเป็นอย่างมาก เมื่อสมัยอดีตมีการเรียนการสอนที่อยู่ในระบบ ระเบียบแม้กระทั่งความเป็นอยู่ก็อยู่ในระบบระเบียบเช่นกัน สังเกตุได้จากอัตราของการจบหรือการรับปริญญาที่มีให้เห็นอยู่มากมายผิดกับปัจจุับันที่มีการเรียนออกนอกระบบและนักศึกษาก็ใช้ชีวิตอยู่นอกระบบเช่นเดียวกัน เช่น เริ่มมีการดื่มเหล้า ดื่มเบียร์ เล่นการพนันและสิ่งเสพติดต่างๆบ้างก็ท้องกันก่อนเรียนจบ บ้างก็เรียนเรียนไม่จบ โดนไทร์ออกก่อนกำหนดมากมาย ถ้าเราย้อนกลับไปมองอดีตกันสักนิดชีวิตก็จะแจ่มใส

เขียน 27 Sep 2011 @ 12:57 ()


ความเห็น (0)