อนุทิน 97878 - ชินจัง

ชินจัง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ เป็นการเสริมสร้างให้บุคคลกรที่ปฏิบัติงานในองค์กรมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในการทำงานได้เป็นอย่างดีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาทรัพยากรได้เป็นผลดีมากยิ่งขึ้น

เขียน 27 Sep 2011 @ 11:26 ()


ความเห็น (0)