อนุทิน 97878 - ชินจัง

  ติดต่อ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ เป็นการเสริมสร้างให้บุคคลกรที่ปฏิบัติงานในองค์กรมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในการทำงานได้เป็นอย่างดีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาทรัพยากรได้เป็นผลดีมากยิ่งขึ้น
  เขียน:  

ความเห็น (0)