อนุทิน 97876 - ซุ้มโค้ก อำนวย ผ่องการ

การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เราต้องเข้าใจว่าพ่อแม่เป็นห่วงเรามากถึงเขาจะบ่นจะว่าก็เพราะเขารักเรา เราต้องปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของเขา เราไม่ต้องทำอะไรมากมายหรอกแค่เราเชื่อฟังคำสั่งสอนของเขาก็เพียงพอแล้วเพราะคำสั่งสอนของเขาก็อยากให้เราได้ดี และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เขียน 27 Sep 2011 @ 11:10 ()


ความเห็น (0)