อนุทิน 97874 - ไฮโล

ไฮโล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มนุษย์ คือ สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง  ทรัพยากร หมายถึง สิ่งทั้งปวงที่เป็นทรัพย์  ส่วนพัฒนา หมายถึง ทำให้เจริญ  จากความหมายของศัพท์ดังกล่าว สรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการทำให้มนุษย์เจริญ มีศักยภาพมากขึ้นจนกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าในสังคมและ

ในประเทศ

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ บุคลากรเพิ่มความรู้ และทักษะ มีพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เขียน 27 Sep 2011 @ 11:02 ()


ความเห็น (0)